Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v035: Spm18f Tror på nirvana

Spørsmålstekst

Tror du på:

... F. Nirvana

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Ja, absolutt 12
 1,2%
2 Ja, antakelig 66
 6,5%
3 Nei, antakelig ikke 195
 19,2%
4 Nei, absolutt ikke 454
 44,8%
8 Vet ikke 287
 28,3%
Sysmiss 58

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1014
Manglende tilfeller 58
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.