Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v034: Spm18e Tror på reinkarnasjon

Spørsmålstekst

Tror du på:

... E. Reinkarnasjon – å bli gjenfødt gang på gang i denne verden

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Ja, absolutt 42
 4,1%
2 Ja, antakelig 115
 11,2%
3 Nei, antakelig ikke 233
 22,7%
4 Nei, absolutt ikke 484
 47,1%
8 Vet ikke 154
 15,0%
Sysmiss 44

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1028
Manglende tilfeller 44
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.