Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v033: Spm18d Tror på mirakler/undere

Spørsmålstekst

Tror du på:

... D. Religiøse mirakler/undere

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Ja, absolutt 135
 13,2%
2 Ja, antakelig 204
 19,9%
3 Nei, antakelig ikke 241
 23,6%
4 Nei, absolutt ikke 331
 32,4%
8 Vet ikke 112
 10,9%
Sysmiss 49

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1023
Manglende tilfeller 49
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.