Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v032: Spm18c Tror på helvete

Spørsmålstekst

Tror du på:

... C. Helvete

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Ja, absolutt 84
 8,2%
2 Ja, antakelig 65
 6,3%
3 Nei, antakelig ikke 230
 22,4%
4 Nei, absolutt ikke 532
 51,9%
8 Vet ikke 115
 11,2%
Sysmiss 46

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1026
Manglende tilfeller 46
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.