Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v031: Spm18b Tror på himmelen

Spørsmålstekst

Tror du på:

... B. Himmelen

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Ja, absolutt 160
 15,5%
2 Ja, antakelig 181
 17,5%
3 Nei, antakelig ikke 210
 20,3%
4 Nei, absolutt ikke 343
 33,2%
8 Vet ikke 139
 13,5%
Sysmiss 39

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1033
Manglende tilfeller 39
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.