Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v030: Spm18a Tror på et liv etter døden

Spørsmålstekst

Tror du på:

... A. Et liv etter døden

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Ja, absolutt 204
 19,3%
2 Ja, antakelig 231
 21,9%
3 Nei, antakelig ikke 223
 21,1%
4 Nei, absolutt ikke 264
 25,0%
8 Vet ikke 133
 12,6%
Sysmiss 17

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1055
Manglende tilfeller 17
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.