Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v029: Spm17 Trosforestillinger om gud før og nå

Spørsmålstekst

Hvilket av disse utsagnene beskriver best dine trosforestillinger om Gud?

1. Jeg tror ikke på Gud nå, og jeg har aldri gjort det
2. Jeg tror ikke på Gud nå, men jeg gjorde det før
3. Jeg tror på Gud nå, men det gjorde jeg ikke før
4. Jeg tror på Gud nå, og det har jeg alltid gjort
8. Vet ikke

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 Aldri trodd på Gud 273
 25,8%
2 Trodde før, ikke nå 144
 13,6%
3 Tror nå, ikke før 26
 2,5%
4 Alltid trodd på Gud 382
 36,1%
8 Vet ikke 234
 22,1%
Sysmiss 13

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1059
Manglende tilfeller 13
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

Kun ett kryss mulig

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.