Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v028: Spm16 Tror om gud

Spørsmålstekst

Vær vennlig å merke av hvilket av utsagnene nedenfor som best eller tilnærmet best gir uttrykk for hva du tror om Gud.

1. Jeg tror ikke på Gud
2. Jeg vet ikke om det finnes noen Gud, og jeg tror ikke det er noen måte en kan finne det ut på
3. Jeg tror ikke på noen personlig Gud, men jeg tror det finnes en høyere makt av et eller annet slag
4. Jeg tror nok på Gud enkelte ganger, men andre ganger gjør jeg det ikke
5. Selv om jeg er i tvil, føler jeg at jeg tror på Gud
6. Jeg vet at Gud virkelig finnes, og det er jeg ikke i tvil om

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 Tror ikke på Gud 187
 17,7%
2 Kan ikke finne ut 151
 14,3%
3 Tror på høyere makt 258
 24,4%
4 Tror enkelte ganger 71
 6,7%
5 Tviler, men tror 233
 22,0%
6 Vet at Gud finnes 159
 15,0%
Sysmiss 13

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1059
Manglende tilfeller 13
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

Kun ett kryss mulig

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.