Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v027: Spm15b Religiøse ekstremister utgi bøker for sitt syn

Spørsmålstekst

Noen mennesker har meninger som flertallet oppfatter som ytterliggående. Hva med religiøse ekstremister, det vil si mennesker som mener at deres religion er den eneste sanne tro, og at alle andre religioner må anses som fiender. Synes du at slike folk bør få lov til å:

... B. Utgi bøker for å gi uttrykk for sitt syn

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Bør absolutt till. 218
 20,7%
2 Bør ant. tillates 456
 43,3%
3 Bør ant. ikke till. 187
 17,8%
4 Bør abs. ikke till. 145
 13,8%
8 Vet ikke 46
 4,4%
Sysmiss 20

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1052
Manglende tilfeller 20
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.