Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v026: Spm15a Religiøse ekstremister holde offentlige møter

Spørsmålstekst

Noen mennesker har meninger som flertallet oppfatter som ytterliggående. Hva med religiøse ekstremister, det vil si mennesker som mener at deres religion er den eneste sanne tro, og at alle andre religioner må anses som fiender. Synes du at slike folk bør få lov til å:

... A. Holde offentlige møter for å gi uttrykk for sitt syn

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Bør absolutt till. 153
 14,5%
2 Bør ant. tillates 321
 30,4%
3 Bør ant. ikke till. 221
 20,9%
4 Bør abs. ikke till. 314
 29,7%
8 Vet ikke 48
 4,5%
Sysmiss 15

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1057
Manglende tilfeller 15
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.