Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v025: Spm14b Person med annen religion stille til valg

Spørsmålstekst

Folk har ulike religioner og ulike religiøse oppfatninger. Ville du akseptere at en person med en annen religion eller med helt andre religiøse oppfatninger enn deg selv …

... B. …stilte til valg for det politiske partiet du foretrekker?

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Absolutt akseptere 404
 38,5%
2 Antakelig akseptere 449
 42,8%
3 Antakelig ikke akseptere 79
 7,5%
4 Absolutt ikke akseptere 44
 4,2%
8 Vet ikke 74
 7,0%
Sysmiss 22

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1050
Manglende tilfeller 22
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.