Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v024: Spm14a Person med annen religion gift med slektning

Spørsmålstekst

Folk har ulike religioner og ulike religiøse oppfatninger. Ville du akseptere at en person med en annen religion eller med helt andre religiøse oppfatninger enn deg selv …

... A. …giftet seg med en slektning av deg?

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Absolutt akseptere 371
 35,0%
2 Antakelig akseptere 527
 49,7%
3 Antakelig ikke akseptere 80
 7,5%
4 Absolutt ikke akseptere 44
 4,1%
8 Vet ikke 39
 3,7%
Sysmiss 11

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1061
Manglende tilfeller 11
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.