Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v023: Spm13b Respektere alle religioner

Spørsmålstekst

Hvor enig eller uenig er du i hvert av disse utsagnene?

... B. Vi må respektere alle religioner

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Sterkt enig 224
 21,3%
2 Enig 574
 54,5%
3 Verken eller 115
 10,9%
4 Uenig 77
 7,3%
5 Sterkt uenig 47
 4,5%
8 Vet ikke 17
 1,6%
Sysmiss 18

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1054
Manglende tilfeller 18
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.