Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v022: Spm13a Alle religiøse grupper ha like rettigheter

Spørsmålstekst

Hvor enig eller uenig er du i hvert av disse utsagnene?

... A. Alle religiøse grupper i Norge bør ha like rettigheter

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Sterkt enig 125
 11,9%
2 Enig 350
 33,2%
3 Verken eller 163
 15,5%
4 Uenig 249
 23,6%
5 Sterkt uenig 117
 11,1%
8 Vet ikke 49
 4,7%
Sysmiss 19

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1053
Manglende tilfeller 19
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.