Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v021: Spm12 Kirker og religiøse organisasjoners makt

Spørsmålstekst

Mener du at kirker og religiøse organisasjoner har for stor eller for liten makt her i landet?

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 Altfor stor makt 103
 9,7%
2 For stor makt 254
 23,9%
3 Omtrent passe 578
 54,3%
4 For liten makt 39
 3,7%
5 Altfor liten makt 15
 1,4%
8 Vet ikke 75
 7,0%
Sysmiss 8

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1064
Manglende tilfeller 8
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.