Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v020: Spm11d Religiøse er ofte for intolerante

Spørsmålstekst

I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstander?

... D. Mennesker med sterk religiøs tro er ofte for intolerante overfor andre

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Sterkt enig 317
 30,1%
2 Enig 476
 45,2%
3 Verken eller 124
 11,8%
4 Uenig 70
 6,7%
5 Sterkt uenig 18
 1,7%
8 Vet ikke 47
 4,5%
Sysmiss 20

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1052
Manglende tilfeller 20
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.