Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v019: Spm11c Religion fører til mer konflikt enn fred

Spørsmålstekst

I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstander?

... C. Ser man på verden omkring oss, fører religioner til mer konflikt enn fred

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Sterkt enig 404
 38,3%
2 Enig 445
 42,2%
3 Verken eller 116
 11,0%
4 Uenig 57
 5,4%
5 Sterkt uenig 18
 1,7%
8 Vet ikke 14
 1,3%
Sysmiss 18

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1054
Manglende tilfeller 18
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.