Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v018: Spm11b Vi stoler ikke nok på tro og følelser

Spørsmålstekst

I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstander?

... B. Vi stoler for ofte på vitenskapen og ikke nok på tro og følelser

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Sterkt enig 27
 2,6%
2 Enig 205
 19,5%
3 Verken eller 262
 25,0%
4 Uenig 321
 30,6%
5 Sterkt uenig 202
 19,3%
8 Vet ikke 32
 3,1%
Sysmiss 23

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1049
Manglende tilfeller 23
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.