Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v017: Spm11a Moderne vitenskap:mer skade enn gagn

Spørsmålstekst

I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstander?

... A. Alt i alt er moderne vitenskap til mer skade enn gagn

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Sterkt enig 10
 0,9%
2 Enig 54
 5,1%
3 Verken eller 153
 14,5%
4 Uenig 386
 36,6%
5 Sterkt uenig 415
 39,4%
8 Vet ikke 36
 3,4%
Sysmiss 18

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1054
Manglende tilfeller 18
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.