Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v016: Spm10b Rel. Ledere:ikke påvirke off.beslutn.

Spørsmålstekst

I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstander?

... B. Religiøse ledere bør ikke prøve å påvirke offentlige beslutninger

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Sterkt enig 423
 40,1%
2 Enig 291
 27,6%
3 Verken eller 147
 13,9%
4 Uenig 133
 12,6%
5 Sterkt uenig 40
 3,8%
8 Vet ikke 22
 2,1%
Sysmiss 16

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1056
Manglende tilfeller 16
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.