Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v015: Spm10a Rel. Ledere:ikke påvirke stemming v.valg

Spørsmålstekst

I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstander?

... A. Religiøse ledere bør ikke prøve å påvirke hvordan folk skal stemme til valg

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Sterkt enig 574
 54,4%
2 Enig 287
 27,2%
3 Verken eller 90
 8,5%
4 Uenig 56
 5,3%
5 Sterkt uenig 31
 2,9%
8 Vet ikke 18
 1,7%
Sysmiss 16

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1056
Manglende tilfeller 16
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.