Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v001: Spm1 Hvor lykkelig eller ulykkelig for tiden

Spørsmålstekst

Hvis du skulle tenke over livet ditt for tiden, hvor lykkelig eller ulykkelig vil du si at du er, alt i alt?

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 Svært lykkelig 274
 26,0%
2 Ganske lykkelig 661
 62,7%
3 Ikke særlig lykkel 86
 8,2%
4 Ikke lyk.hele tatt 12
 1,1%
8 Vet ikke 21
 2,0%
Sysmiss 18

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1054
Manglende tilfeller 18
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.