Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v130: Spim55b Antall barn 3-5 år som bor i husstanden

Spørsmålstekst

I hvilke aldersgrupper fordeler medlemmene av husstanden seg?

... Antall barn 3-5 år

Tekst etter spørsmål

Før opp antallet på hver av linjene der det finnes husstandsmedlemmer.

Verdier Kategorier N
0 921
 89,9%
1 96
 9,4%
2 6
 0,6%
3 1
 0,1%
6 1
 0,1%
Sysmiss 47

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1025
Manglende tilfeller 47
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.