Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v155: Landsdel

Spørsmålstekst

Landsdel

Verdier Kategorier N
1 Oslo, Akershus 248
 23,1%
2 Østlandet ellers 297
 27,7%
3 Agder 57
 5,3%
4 Vestlandet 265
 24,7%
5 Trøndelag 88
 8,2%
6 Nord-Norge 117
 10,9%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1072
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.