Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v157: Landet, ekstrautvalg Agder

Spørsmålstekst

Landet, ekstrautvalg Agder

Verdier Kategorier N
1 Landet 1072
 100,0%
2 Agder 0
 0,0%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1072
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.