Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v134: Husholdssyklus. omkoding av ANTHUSST - PERS18

Spørsmålstekst

Husholdssyklus. omkoding av ANTHUSST - PERS18

Beskrivende tekst

omkoding av ANTHUSST - PERS18 (spørsmål 54 og 55)

Verdier Kategorier N
1 Enslig 176
 17,3%
2 1 voksen, 1 barn 27
 2,7%
3 1 voksen, 2 barn 9
 0,9%
4 1 voksen, >2 barn 3
 0,3%
5 2 voksne 378
 37,1%
6 2 voksne, 1 barn 86
 8,4%
7 2 voksne, 2 barn 97
 9,5%
8 2 voksne, >2 barn 58
 5,7%
9 3 voksne 72
 7,1%
10 3 voksne+barn 63
 6,2%
11 4 voksne 20
 2,0%
12 4 voksne+ barn 19
 1,9%
13 5 voksne 6
 0,6%
14 5 voksne+barn 0
 0,0%
15 6 voksne 0
 0,0%
16 6 voksne+barn 1
 0,1%
17 7 voksne 2
 0,2%
18 7 voksne+barn 1
 0,1%
19 8 voksne 0
 0,0%
20 8 voksne+barn 0
 0,0%
21 9 voksne 0
 0,0%
22 9 voksne+barn 0
 0,0%
23 10 voksne 0
 0,0%
24 10 voksne+barn 0
 0,0%
25 11 voksne 0
 0,0%
26 11 voksne+barn 0
 0,0%
27 12 voksne 0
 0,0%
28 12 voksne+barn 0
 0,0%
95 Annet 0
 0,0%
Sysmiss 54

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1018
Manglende tilfeller 54
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.