Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v148: Høyeste utdanning 2

Spørsmålstekst

Høyeste utdanning 2

Beskrivende tekst

Omkodet variabel

Verdier Kategorier N
1 Grunnskole 93
 8,8%
2 Videregående, ikke fullført 143
 13,5%
3 Videregående, fullført 304
 28,7%
4 Høgskole eller universitet, ikke fullført 121
 11,4%
5 Høgskole eller universitet, fullført 400
 37,7%
Sysmiss 11

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1061
Manglende tilfeller 11
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.