Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v147: Høyeste utdanning 1

Spørsmålstekst

Høyeste utdanning 1

Beskrivende tekst

Omkodet variabel

Verdier Kategorier N
1 Grunnskole 151
 14,2%
2 Vidergående yrkesfag 214
 20,2%
3 Videreående allmennfaglig/studiekompetanse 175
 16,5%
4 Høgskole eller universitet av mindre enn 1 års varighet 42
 4,0%
5 Høgskole eller universitet av 1-2 års varighet 79
 7,4%
6 Høgskole eller universitet av 3-4 års varighet 232
 21,9%
7 Høgskole eller universitet av 5 års varighet eller mer 168
 15,8%
99999999 Ubesvart 0
 0,0%
Sysmiss 11

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1061
Manglende tilfeller 11
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.