Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v146: Høyeste fullførte allmennutdanning

Spørsmålstekst

Høyeste fullførte allmennutdanning

Verdier Kategorier N
1 7-årig folkeskole eller kortere 52
 4,9%
2 Framhaldsskole eller fortsettelsesskole 75
 7,1%
3 9- eller 10-årig grunnskole 160
 15,2%
4 Folkehøgskole 35
 3,3%
5 Realskole eller middelskole 96
 9,1%
6 Eks.art., øk.gym el 3-år vdgskole m studkompt. 633
 60,2%
Sysmiss 21

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1051
Manglende tilfeller 21
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.