Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v121: Aldersgrupper

Spørsmålstekst

Aldersgrupper

Beskrivende tekst

Spørsmål 47 omkodet til aldersgrupper

Verdier Kategorier N
1 18-24 år 102
 9,5%
2 25-34 år 150
 14,0%
3 35-44 år 247
 23,0%
4 45-54 år 218
 20,3%
5 55-64 år 194
 18,1%
6 65-79 år 161
 15,0%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1072
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.