Datasett: SMARTFRYS - Tilnærmet "fersk" kvalitet på kjøtt med ny innfrysingsteknologi, 2018

Sammendrag

Målet for dette prosjektet var å bevare råvarenes og produktenes kvalitet ved å optimalisere anvendelsen av ulike kjøle-, fryse- og tinemetoder for kjøtt, samt undersøke hvordan ny fryseteknologi kan tilpasses og anvendes i norsk kjøttforedling. Ett delmål var: Kvaliteten til magnetfryste produkter skal sammenliknes med konvensjonelt fryst, superkjølt og kjølt kjøtt i systematiske og kontrollerte forsøk, hvor også utvalgte tineprosesser og -teknologi vil inngå. Ulike analysemetoder ble benyttet og sammenlignet med tanke på  evne til å differensiere mellom ulike fryseteknikker.

Alle datafilene inneholder data og dokumenter knyttet til enheter og figurer i en publikasjon med tittelen "Detectability of the degree of freeze damage in meat depends on analytic-tool selection".

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  
http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variabelgrupper

Full tittel

SMARTFRYS - Tilnærmet "fersk" kvalitet på kjøtt med ny innfrysingsteknologi, 2018

Identifikasjonsnummer

NSD2665

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Bjerke, Frøydis Animalia AS

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Bjerke, Frøydis Animalia AS Prosjektleder

Opphavsrett

Copyright (C) 2018 Frøydis Bjerke, Animalia AS

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Norges forskningsråd NFR 244441

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Versjon

Dato: 2019-02-06

Notater

Originaldata fra Frøydis Bjerke, Animalia AS er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"SMARTFRYS - Tilnærmet "fersk" kvalitet på kjøtt med ny innfrysingsteknologi, 2018". Data samlet av Frøydis Bjerke, Animalia AS. Første NSD-utgave, Bergen 2019.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2016 2018

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2016-08-01 2016-09-01

Land

Norge  (NO)

Geografisk omfang

Land

Analyseenhet

Annet

Datatype

Annet

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

Bjerke, Frøydis, Animalia AS

Utvalgsprosedyre

Data ble generert med ulike sensorer. Datamaterialet består av: Drypp (måling av vektforskjeller), bioimpedance, NMR, mikrobølge, Cryo-Sem bilder. Metoden er beskrevet i en publikasjon med tittelen: Detectability of the degree of freeze damage in meat depends on analytic-tool selection.

Type datainnsamling

Annet

Sted

Tilgangsstatus

NSD kan stille data fra "SMARTFRYS - Tilnærmet "fersk" kvalitet på kjøtt med ny innfrysingsteknologi, 2018" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling.

Omfang av innsamling

41 datafil(er); ulike format kan leveres.

Begrensninger

NSD kan stille data fra "SMARTFRYS - Tilnærmet "fersk" kvalitet på kjøtt med ny innfrysingsteknologi, 2018" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "SMARTFRYS - Tilnærmet "fersk" kvalitet på kjøtt med ny innfrysingsteknologi, 2018". Data er innsamlet av Frøydis Bjerke, Animalia AS. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Frøydis Bjerke, Animalia AS, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Betingelser

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Frøydis Bjerke, Animalia AS, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Relatert materiell

Data files

Relaterte publikasjoner

Detectability of the degree of freeze damage in meat depends on analytic-tool selection

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.