Datasett: Overstrømning gjennom Færøybankkanalen: Turbulens og blanding, 2013

Sammendrag

I dette prosjektet undersøkes strømmene som går gjennom Færøybankkanalen. Basert på observasjoner var målet å forbedre kunnskapen om turbulens og blanding i tunge bunnstrømmer i havet med spesielt fokus på Færøybankkanalen. På havbunnen utenfor Færøyene må det tunge bunnvannet passere en terskel i form av undersjøiske fjellrygger. De store havstrømmene som strømmer over tersklene mellom de nordiske hav og Nord-Atlanteren blandes med de omkringliggende vannmassene. Studien av gjennomstrømmingen av vann i Færøybankkanalen vil være av betydning for gjennomstrømming og dermed også sirkulasjonen av strømmer i andre havområder. Målet var å forsøke å finne bedre målemetoder, også for disse forholdene i havet på en større skala. Det ble samlet detaljerte målinger av bevegelsene. Observasjonene ble samlet inn fra farkoster og instrumenterte rigger i havet. Data er tilgjengelig via www.pangaea.de.  

For ytterligere informasjon om "Overstrømning gjennom Færøybankkanalen: Turbulens og blanding, 2013", kontakt prosjektleder.

Variabelgrupper

Full tittel

Overstrømning gjennom Færøybankkanalen: Turbulens og blanding, 2013

Identifikasjonsnummer

NSD2333

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Fer, Ilker Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Fer, Ilker Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen UiB Prosjektleder

Opphavsrett

Copyright (C) 2013 Ilker Fer, Geofysisk institutt, UiB

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Norges forskningsråd NFR 204867

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Versjon

Dato: 2016-07-14

Notater

Originaldata fra Ilker Fer, Geofysisk institutt, UiB er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"Overstrømning gjennom Færøybankkanalen: Turbulens og blanding, 2013". Data samlet av Ilker Fer, Geofysisk institutt, UiB. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2011-01-01 2015-08-30

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2012-05-01 2013-06-01

Land

Norge  (NO)

Geografisk omfang

Land

Analyseenhet

Prosess

Univers

Temperatur, salinitet og havstrømmer ved Færøybankkanalen.

Datatype

Annet

Tidsmetode

Tidsserie

Datainnsamler

Fer, Ilker, Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen  (UiB)

Utvalgsprosedyre

Temperatur, salinitet og havstrømmer ved Færøybankkanalen. Måleinstrumenter på åtte bunnfestede fortøyninger ble brukt for å samle oseanografiske data.

Type datainnsamling

Annet

Sted

Tilgangsstatus

For ytterligere informasjon om "Overstrømning gjennom Færøybankkanalen: Turbulens og blanding, 2013", kontakt prosjektleder.

Begrensninger

For ytterligere informasjon om "Overstrømning gjennom Færøybankkanalen: Turbulens og blanding, 2013", kontakt prosjektleder.

Relaterte publikasjoner

Interaction of the Faroe Bank Channel overflow with Iceland Basin intermediate waters

Ullgren,Jenny E., Ilker Fer, Elin Darelius, og Nicholas Beaird (2014) Interaction of the Faroe Bank Channel overflow with Iceland Basin intermediate waters, Journal of geophysical research: Oceans, Vol. 119, 228–240, doi:10.1002/2013JC009437, 2014

Volume transport and mixing of the Faroe Bank Channel overflow from one year of moored measurements

Ullgren, Jenny E., Elin Darelius, og Ilker Fer (2016) Volume transport and mixing of the Faroe Bank Channel overflow from one year of moored measurements, www.ocean-sci.net/12/451/2016/doi:10.5194/os-12-451-2016

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.