Datasett: Metabolske enzymer i gliaceller i honningbiers hjerne og assosiasjoner med aldring, sult og matrespons, 2017

Last ned

Sammendrag

Det finnes omfattende studier på honningbienes nervekrets og minnefunksjon og det har nylig fremkommet som en ukonvensjonell modell i biogerontologi. Samtidig er det mindre informasjonen om gliaceller. I andre systemer er gliaceller involvert i næringshomeostase, håndtering av avfallsstoffer og aldring. Disse funksjonene har blitt knyttet til metabolske enzymer, som glutaminsyntetase og glykogenfosforylase. For å identifisere funksjonelle roller og potensielle forskjeller i gliatyper blant honningbier, har dette prosjektet studert distribusjonen av disse enzymene og hvorvidt overflod av enzymer kan assosieres med aldring og andre prosesser. Ved å bruke immunhistokjemi og konfokalt lasermikroskop ble det demonstrert glutaminsyntetase og glykogenfosforylase i gliaceller, men de viser seg å lokalisere seg sammen med ulike undertyper av gliaceller. Dataene indikerer at aldring og næringsfysiologi i bier er knyttet til gliaspesifikke metabolske enzymer. Enzymspesifikke lokasjonsmønstre kan vise til en funksjonell differensiering mellom identifiserte gliatyper.  

- Eksperiment: Starvation, ST=starved, SA=satiated for Fig. 4
- Eksperiment: gustatory responsiveness/GRS, L=low, H=high responders for Fig. 5
- Eksperiment: Aging, OF=old, YF=young foragers for Fig. 6

Data er fritt tilgjengelig for nedlasting.

Variabelgrupper

Full tittel

Metabolske enzymer i gliaceller i honningbiers hjerne og assosiasjoner med aldring, sult og matrespons, 2017

Identifikasjonsnummer

NSD2579

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Münch, Daniel Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelig universitet

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Münch, Daniel Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MINA, NMBU Prosjektleder

Opphavsrett

Copyright (C) 2018 Daniel Münch, MINA, NMBU

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Versjon

Dato: 2018-06-12

Notater

Originaldata fra Daniel Münch, Fakultet for miljøvitenskap og naturforskning, NMBU er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"Metabolske enzymer i gliaceller i honningbiers hjerne og assosiasjoner med aldring, sult og matrespons, 2017". Data samlet av Daniel Münch, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU. Første NSD-utgave, Bergen 2018.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2011 2017

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2011-08-30 2017-09-30

Land

Norge  (NO)

Analyseenhet

Annet

Univers

Honningbier

Datatype

Annet

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

Münch, Daniel, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU  (NMBU)

Type datainnsamling

Annet

Sted

Tilgangsstatus

Data er fritt tilgjengelig for nedlasting.

Omfang av innsamling

4 filer; ulike format kan leveres.

Begrensninger

Data er fritt tilgjengelig for nedlasting.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
”(En del av) de data som er benyttet her er hentet fra ”Metabolske enzymer i gliaceller i honningbiers hjerne og assosiasjoner med aldring, sult og matrespons, 2017”. Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Daniel Münch, MINA, NMBU gjennom NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Daniel Münch, MINA, NMBU eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.”

Disclaimer

Verken Daniel Münch, MINA, NMBU eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Relatert materiell

Western blot data for semiquantitative analyses

PPT file for Figs 1-3

Relaterte publikasjoner

Metabolic enzymes in glial cells of the honeybee brain and their associations with aging, starvation and food response

Ashish K. Shah, Claus D. Kreibich, Gro V. Amdam og Daniel Münch (2018) Metabolic enzymes in glial cells of the honeybee brain and their associations with aging, starvation and food response, Journal: PLOS ONE Accepted/publication year: 2018

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.