Datasett: Laboratorieforsøk og numerisk modellering av tsunamier generert av fjellskred i fjordene, 2015

Sammendrag

Hovedmålet med dette prosjektet var å etablere rutiner og modeller for vurdering og analyse av mulige fremtidige tsunamier generert av fjellskred i fjorder. Gjennom en kombinasjon av laboratoriestudier og numerisk modellering var målet økt forståelse og forbedring av dataverktøy. En av de mulige tsunamiskapende steinrøysene i Norge befinner seg på Åknes langs Storfjorden i Vest-Norge. Grunnet behov for risikovurdering og risikostyring i dette området, ble Åknes/Tafjord-prosjektet startet i 2004 (fra 2009: Åknes/Tafjord Beredskap IKS), som et omfattende FoU-selskap som skal overvåke og prosjektere tidlige varslinger relatert til store ustabile steinrøyser og deres konsekvenser med tanke på tsunamier som kan true lokalsamfunnet. Det maksimale volumet av det potensielle fjellskredet i Åknes er estimert til å være 54 millioner m3, og bevegelser på opp til 20 cm i året er registrert over 900 m.o.h. De nåværende funnene i prosjektet og den eksisterende 1:500 skala fjordmodellen danner et godt utgangspunkt for ytterligere forskning som er nødvendig for å etablere prosedyrer og driftsmodeller, og leveringsenhetene vil være et betydelig bidrag til å redusere risikoen tilknyttet fjellskred i fjorder, innsjøer og i vannkraftsmagasiner. Dette prosjektet er et nært samarbeid mellom det matematiske instituttet ved Universitetet i Oslo, Norges Geotekniske Institutt (NGI) og SINTEF. Samarbeidspartner i modelleringsdelen av prosjektet er Cornell University, mens Georgia Institute of Technology er samarbeidspartner i den eksperimentelle delen.  

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variabelgrupper

Full tittel

Laboratorieforsøk og numerisk modellering av tsunamier generert av fjellskred i fjordene, 2015

Identifikasjonsnummer

NSD2248

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Pedersen, Geir Matematisk institutt, UiO

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Pedersen, Geir Matematisk institutt, UiO Prosjektleder

Opphavsrett

Copyright (C) 2015 Geir Pedersen, Matematisk institutt, UiO

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Norges forskningsråd NFR 205184

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
NSD - Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Versjon

Dato: 2015-11-11

Notater

Originaldata fra Geir Pedersen, Matematisk institutt, UiO er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"Laboratorieforsøk og numerisk modellering av tsunamier generert av fjellskred i fjordene, 2015". Data samlet av Geir Pedersen, Matematisk institutt, UiO. Første NSD-utgave, Bergen 2015.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2011 2015

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2011-01-01 2015-05-01

Land

Norge  (NO)

Geografisk omfang

Land

Geografisk enhet

Fylke

Analyseenhet

Geografisk enhet

Univers

Skredgenererte bølger fra forsøk i en 1:500 skalamodell av Storfjorden.

Datatype

Annet

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

Pedersen, Geir, Matematisk institutt, Universitetet i Oslo  (UiO)

Utvalgsprosedyre

Måledata for skredgenererte bølger fra forsøk i en 1:500 skalamodell av Storfjorden. Nettoutvalg: 1481

Type datainnsamling

Andre målinger

Sted

Tilgangsstatus

NSD kan stille data fra "Laboratorieforsøk og numerisk modellering av tsunamier generert av fjellskred i fjordene, 2015" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling.

Omfang av innsamling

1449 datafiler; ulike format kan leveres.

Begrensninger

NSD kan stille data fra "Laboratorieforsøk og numerisk modellering av tsunamier generert av fjellskred i fjordene, 2015" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Laboratorieforsøk og numerisk modellering av tsunamier generert av fjellskred i fjordene, 2015". Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Geir Pedersen, Universitetet i Oslo gjennom NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Geir Pedersen, Universitetet i Oslo, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Betingelser

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Geir Pedersen, Universitetet i Oslo, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.