Datasett: Krav til sikre informasjonssystemer, 2014

Sammendrag

Prosjektet skal utvikle og evaluere metodologi og verktøystøtter for sikkerhetskrav integrert med mainstream programvareutviklings metoder. Hovedtrekkene skal være som følger: Metodologien skal være lett, ment å bli brukt primært av mainstream programvareutviklere snarere enn av sikkerhetseksperter. Metodologien skal bli integrert med populære metoder for programvareutvikling generelt, slik at sikkerhetskrav kan bli betraktet som en normal del av programvareutviklings aktiviteter, istedenfor som en seperat sideaktivitet. Verktøy som leveres i prosjeketet vil ikke bli utviklet fra bunn av, men som add-ons til eksisterende modeller og verktøy. Dette gjør det mer realistisk å oppnå en industristerk funksjonalitet og brukervennlighet med et begrenset budsjett, og sikre at verktøyene vil være brukbare i et større utviklerkontekst. Gjennom evalueringer (eksperimenter, case studier) skal det sikre at det metodologiske sørger for empiriske råd om når og hvordan man anvender forskjellige teknikker og verktøy.  

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variabelgrupper

Full tittel

Krav til sikre informasjonssystemer, 2014

Identifikasjonsnummer

NSD2139

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Guttorm Sindre NTNU

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Guttorm Sindre Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Prosjektleder
Andreas L. Opdahl Universitetet i Bergen UiB Medforfatter

Opphavsrett

Copyright (C) 2014 Guttorm Sindre, NTNU

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Norges forskningsråd NFR 185392

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Versjon

Dato: 2014-12-08

Notater

Originaldata fra Guttorm Sindre, NTNU er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"Krav til sikre informasjonssystemer, 2014". Data samlet av Guttorm Sindre, NTNU. Første NSD-utgave, Bergen 2014.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2008-01-01 2013-12-01

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2008-01-01 2013-12-01

Land

Norge  (NO)

Geografisk omfang

Land

Analyseenhet

Annet

Univers

Informasjon- og sikkerthetssystemer.

Datatype

Eksperimentdata

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

Guttorm Sindre, NTNU

Utvalgsprosedyre

Eksperimenter og spørreskjemaer angående informasjon- og sikkerthetssystemer.

Type datainnsamling

Annet

Sted

Tilgangsstatus

NSD kan stille data fra "Krav til sikre informasjonssystemer, 2014" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Omfang av innsamling

16 datafiler

Begrensninger

NSD kan stille data fra "Krav til sikre informasjonssystemer, 2014" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Krav til sikre informasjonssystemer, 2014". Data er innsamlet av. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). Verken  Guttorm Sindre, NTNU, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Betingelser

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før evt utlevering av data må låneavtale undertegnes.

Disclaimer

Verken Guttorm Sindre, NTNU, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.