Datasett: Kjønn og IKT i hverdagen (NOS), 2009

Sammendrag

Undersøkelsen tar for seg forholdet mellom kjønn og bruken av IKT i hverdagen. Prosjektet undersøker i hvilken grad kjønn spiller en rolle i selve bruken av IKT, og hvilke ulike medieplattformer som faktisk blir brukt. Det blir samlet inn data som kan kartlegge offentlige diskurser i lokalsamfunn, og dermed tillater utforskning av etnografiske forskjeller, samtidig som man kan se på nordiske tendenser innen kjønnsforskjeller i bruken av IKT. Prosjektet deles overordnet inn i to tema; familier og unge kvinner.

(English)
This project will study discourses and practices of gender and ICT by looking at how the discourses of gender and ICT pertain to the everyday life practices of ICT and to investigate in what areas, how and to what extent gender plays a part in actual uses of ICT. The project will study variations at different levels or sites for such discourses and practices in a Nordic comparative and contemporary perspective. The choice of contrasts, in terms of countries and aspects to compare, are grounded in what prior research has established to be theoretically and practically central. The project will gather data that allow us to map public discourses, the discursively reported uses of people in specific local communities and to investigate ethnographically the actual practices of particular individuals and households. The project is theoretically grounded on a radical late-Wittgensteinian practice perspective that underlines the importance of contextualizing comparisons of practices. This theoretical perspective offers a way to grasp and analyze the diversity in gendering pointed to by post-structural theory without limiting it to a discursive or textual matter that is straining or free-floating, but rather by anchoring them to contexts where their resemblances and diversities are founded. The project consists of two themes – families (a context) and young females (a gender category) – four modules (public discourse, local discourses, ICT-practices and theorizing) and six sub-projects (see below). The design is empirically and theoretically a means to provide new knowledge with Nordic (and global) relevance – which can serve as tools for rectifying gender divides in ICT-use, and to contribute to new theoretical perspectives on the gender and ICT.

Referanse: http://www.sifo.no/page/Forskning//10060/75445.html


Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variabelgrupper

Full tittel

Kjønn og IKT i hverdagen (NOS), 2009

Identifikasjonsnummer

NSD2116

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Helle-Valle, Jo SIFO

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Helle-Valle, Jo SIFO

Opphavsrett

Copyright (C) 2009 Jo Helle-Valle, SIFO

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Norges forskningsråd NFR 212071

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
NSD - Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Versjon

Dato: 2015-02-15

Notater

Originaldata fra Jo Helle-Valle, SIFO, er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"Kjønn og IKT i hverdagen (NOS), 2009". Data samlet av Jo Helle-Valle, SIFO. Første NSD-utgave, Bergen 2015.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2009-02-01 2013-12-01

Land

Norge  (NO)

Analyseenhet

Individ

Univers

Ungdomsskoleelever fra to skoler i Oslo

Datatype

Intervjudata

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

Helle-Valle, Jo  (SIFO)

Utvalgsprosedyre

Bruttoutvalg: 94
Nettoutvalg: 72

Type datainnsamling

Post-enquete

Sted

Tilgangsstatus

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Kjønn og IKT i hverdagen (NOS), 2009" til disposisjon ved bestilling.

Omfang av innsamling

En datafil; ulike format kan leveres.

Begrensninger

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Kjønn og IKT i hverdagen (NOS), 2009" til disposisjon ved bestilling.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Kjønn og IKT i hverdagen (NOS), 2009". Data er innsamlet av Jo Helle-Valle, SIFO. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Jo Helle-Valle, SIFO, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Betingelser

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før evt utlevering av data må låneavtale undertegnes.

Disclaimer

Verken Jo Helle-Valle, SIFO, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.