Datasett: Karbonfangst i saltsmelter, 2013

Sammendrag

Prosjekt sikter på en alternativ måte å selektivt fange CO2 fra eksosforbrenningsgasser for påfølgende separat, kontrollert frigjøring. Fremgangsmåten kan anvendes i forbindelse med håndtering og lagring av CO2 fra forbrenning av fossilt brensel. Teoretiske betraktninger basert på grunnleggende kjemisk reaksjonskinetikk, termodynamikk og termodynamiske data har blitt brukt til datamodelleringsprosessene involvert. Resultater fra modelleringen indikerer at fremgangsmetoden kan anvendes for fangst av CO2 fra forbrenning av fossilt brensel som i termoelektrisk kraftproduksjon.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variabelgrupper

Full tittel

Karbonfangst i saltsmelter, 2013

Identifikasjonsnummer

NSD2091

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Olsen, Espen Universitetet for miljø- og biovitenskap

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Olsen, Espen Universitetet for miljø- og biovitenskap NMBU

Opphavsrett

Copyright (C) 2013 Espen Olsen, NMBU

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Norges forskningsråd NFR 199900

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Versjon

Dato: 2014-05-13

Notater

Originaldata fra Espen Olsen, NMBU er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"Karbonfangst i saltsmelter, 2013". Data samlet av Espen Olsen, NMBU. Første NSD-utgave, Bergen 2014.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2010 2013

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2010 2013

Land

Norge  (NO)

Analyseenhet

Annet

Univers

Ulike saltsmeltesystemer ble undersøkt.

Datatype

Eksperimentdata

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Type datainnsamling

Andre målinger

Sted

Tilgangsstatus

NSD kan stille til disposisjon data fra "Karbonfangst i saltsmelter, 2013". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Begrensninger

NSD kan stille til disposisjon data fra "Karbonfangst i saltsmelter, 2013". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Karbonfangst i saltsmelter, 2013". Data er innsamlet av Espen Olsen, NMBU. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Espen Olsen, NMBU, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Betingelser

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder, postadresse. Før evt utlevering av data må låneavtale undertegnes.

Disclaimer

Verken Espen Olsen, NMBU, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Relaterte publikasjoner

Carbon capture in molten salts

Espen Olsen and Viktorija Tomkute
Energy Science and Engineering 2013; 1(3): 144–150

DOI: 10.1002/ese3.24

Investigation of High-Temperature CO2 Capture by CaO in CaCl2 Molten Salt

Viktorija Tomkute, Asbjørn Solheim, and Espen Olsen
Energy Fuels, 2013, 27 (9), pp 5373–5379

DOI: 10.1021/ef4009899

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.