Datasett: Implementering av en kommersiell medisinsk detektor for synkrotronbaserte totalspredningseksperimenter, 2015

Sammendrag

Dette prosjektet er rettet mot å utvikle nødvendige redskap for implementering av en ny detektor for totalspredningseksperimenter. Dette ble gjort i tett samarbeid med teamet på den sveitsisk-norske Beamlime SNLB på the European Synchrotron Radiation Facility. Teknikkene ble testet på termoelektriske materialer. Målet var å tilrettelegge totalspredningsmetoder for det norske forskermiljøet innen materialvitenskap. Siden metodene har vært brukt i liten grad tidligere, ventes både ny og viktig og innsikt på feltet. Prosjektet inkluderer tre datasett:
- ID22 ESRF: Høyoppløsning på ID22, European Synchotron Radiation Facility  
- ISIS: Nøytronspredning på ISIS Neutron Source  
- SNBL: Totalspredning og høyoppløsning på Swiss-Norwegian Beam Line, European Synchotron Radiation Facility

Ønskes tilgang til datasettene kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variabelgrupper

Full tittel

Implementering av en kommersiell medisinsk detektor for synkrotronbaserte totalspredningseksperimenter, 2015

Identifikasjonsnummer

NSD2278

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Løvvik, Ole Martin SINTEF, Materialer og kjemi

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Løvvik, Ole Martin SINTEF, Materialer og kjemi SINTEF Prosjektleder

Opphavsrett

Copyright (C) 2015 Ole Martin Løvvik, SINTEF, Materialer og kjemi

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Norges forskningsråd NFR 228564

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
NSD - Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Versjon

Dato: 2016-01-06

Notater

Originaldata fra Ole Martin Løvvik, SINTEF, Materialer og kjemi er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"Implementering av en kommersiell medisinsk detektor for synkrotronbaserte totalspredningseksperimenter, 2015". Data samlet av Ole Martin Løvvik, SINTEF, Materialer og kjemi. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Vitenskap og teknologi

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2014 2015

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2014-01-20 2014-12-16
2015-04-17 2015-04-20
2015-06-21 2015-06-22

Land

Norge  (NO)

Analyseenhet

Annet

Datatype

Materialkarakterisering

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

Løvvik, Ole Martin, SINTEF, Materialer og kjemi  (SINTEF)

Utvalgsprosedyre

SNBL: Totalspredning og høyoppløsning på Swiss-Norwegian Beam Line, European Synchotron Radiation Facility.   
- Synktrotronstråling for totalspredning og høyoppløst diffraksjon. ZnSb, Zn4Sb3, KBH3F, Tre prøver med formelen Ca(Ti0.85-x,Fe0.15,Mnx)O3  med forskjellig mengde Mn: CTF15, CTF25, CTF40.
ID22 ESRF: Høyoppløsning på ID22, European Synchotron Radiation Facility.  
- Synktrotronstråling for høyoppløst diffraksjon. (Ti,Zr,Hf) NiSn-forbindelser med varierende sammensetning.
ISIS: Nøytronspredning på ISIS Neutron Source  
- Nøytronstråling for diffraksjon. Kalsiumtitanat substituert med jern og mangan (CTF25Mn).

Type datainnsamling

Andre målinger

Sted

Tilgangsstatus

NSD kan stille data fra "Implementering av en kommersiell medisinsk detektor for synkrotronbaserte totalspredningseksperimenter, 2015" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling.

Omfang av innsamling

924 datafiler; ulike format kan leveres.

Begrensninger

NSD kan stille data fra "Implementering av en kommersiell medisinsk detektor for synkrotronbaserte totalspredningseksperimenter, 2015" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Implementering av en kommersiell medisinsk detektor for synkrotronbaserte totalspredningseksperimenter, 2015". Data er innsamlet av Ole Martin Løvvik, SINTEF, Materialer og kjemi. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Ole Martin Løvvik, SINTEF, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Betingelser

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Ole Martin Løvvik, SINTEF, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.