Datasett: En ny tilnærming til surfaktantflømming under blandede fuktbetingelser, 2012.

Sammendrag

"En ny tilnærming til surfaktantflømming under blandede fuktbetingelser, 2012" har mål om ny innsikt for økt oljeutvinning gjennom surfaktantflømming. Surfaktantflømming har tradisjonelt vært en metode brukt for å redusere gjenværende olje etter vannflømming (Sorw). Områder med oljemetning etter vannflømming (ROS) kan være høyere enn Sorw. I denne studien rettes fokus mot ROS, som målet for surfuktantflømming. Ulike fuktbetingelser er også undersøkt.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variabelgrupper

Full tittel

En ny tilnærming til surfaktantflømming under blandede fuktbetingelser, 2012.

Identifikasjonsnummer

NSD2042

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Fjelde, Ingebret International Research Institute of Stavanger

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Fjelde, Ingebret International Research Institute of Stavanger IRIS

Opphavsrett

Copyright (C) 2012 Ingebret Fjelde, IRIS

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Norges forskningsråd NFR 192913

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Versjon

Dato: 2015-02-28

Notater

Originaldata fra Ingebret Fjelde, IRIS er dokumentert og tilrettelagt, andre NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"En ny tilnærming til surfaktantflømming under blandede fuktbetingelser, 2012". Data samlet av Ingebret Fjelde, IRIS. Andre NSD-utgave, Bergen 2015.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2009-04-01 2012-12-31

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2009-04-01 2012-12-31

Land

Norge  (NO)

Geografisk omfang

Land

Datatype

Eksperimentdata

Tidsmetode

Tidsserie

Datainnsamler

Fjelde, Ingebret, International Research Institute of Stavanger  (IRIS)

Utvalgsprosedyre

4 datasett:  
CORE 1: Water flooding multiple rates (mixed-wet Berea)
CORE 2: Surfactant flooding (non equilibrated with oil) single rate (mixed-wet Berea)
CORE 3: Water flooding multiple rates (mixed-wet Berea)
CORE 4: Surfactant flooding (non equilibrated with oil) single rate (mixed-wet Berea)

Type datainnsamling

Andre målinger

Sted

Tilgangsstatus

NSD kan stille til disposisjon data fra "En ny tilnærming til surfaktantflømming under blandede fuktbetingelser, 2012". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Omfang av innsamling

4 datafil(er); ulike format kan leveres.

Begrensninger

NSD kan stille til disposisjon data fra "En ny tilnærming til surfaktantflømming under blandede fuktbetingelser, 2012". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "En ny tilnærming til surfaktantflømming under blandede fuktbetingelser, 2012". Data er innsamlet av Ingebret Fjelde, IRIS. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Ingebret Fjelde, IRIS, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Betingelser

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Ingebret Fjelde, IRIS, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.