Datasett: Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1999

Variabel v427: Spm67 Hvem kan best forsvare dine rettigheter ved tvister om varer kjøpt i utlandet?

Spørsmålstekst

SPØR ALLE
Hvem er etter din mening best skikket til å avgjøre forbrukertvister om varer og tjenester kjøpt i utlandet

Verdier Kategorier N
0 7
 0,7%
1 Rettssystemet i hvert enkelt land 132
 13,0%
2 En rettsinstans for nettopp slike tilfeller 141
 13,9%
3 Meglingsinstanser i hvert enkelt land 14
 1,4%
4 Spesielle meglingsinstanser for slike tilfeller 25
 2,5%
5 Nasjonale forbrukerorg. Som forbrukerrådet 394
 38,9%
6 Offentlig europeisk org. Ansv. For forbr. Rettigh. 118
 11,7%
7 Andre (spontant) 4
 0,4%
8 Vet ikke 177
 17,5%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1012
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 8.0
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

Vis kort - les opp - kun ett svar.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.