Datasett: Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1999

Variabel v426: Spm66 Hvor fornøyd med klagen på varen kjøpt i utlandet?

Spørsmålstekst

Ble du meget fornøyd, ganske fornøyd, ikke særlig fornøyd eller absolutt ikke fornøyd med resultatet?

Verdier Kategorier N
0 985
 97,3%
1 Meget fornøyd 11
 1,1%
2 Ganske fornøyd 6
 0,6%
3 Ikke særlig fornøyd 2
 0,2%
4 Absolutt ikke fornøyd 3
 0,3%
5 Vet ikke 5
 0,5%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1012
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 5.0
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

Stilles hvis "JA" kode 2-13 i Spm65

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.