Datasett: Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1999

Variabel v415: Spm65d Hvor klaget/ville klage på prod./tjen. kjøpt i utlandet: Via brev

Spørsmålstekst

Da du klaget/hvis du skulle klage på et produkt eller en tjeneste kjøpt i utlandet, klaget du/ville du klage til selgeren/detaljisten (butikken)/tjenesteyteren?      

... D. Ja, via brev

Verdier Kategorier N
0 No 1003
 99,1%
1 Yes 9
 0,9%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1012
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 1.0
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

Stilles hvis svart "ja" kode 1 i Spm64

Vis kort - les opp - flere svar mulig.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.