Datasett: Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1999

Variabel v413: Spm65b Hvor klaget/ville klage på prod./tjen. kjøpt i utlandet: Personlig til selger/detaljist

Spørsmålstekst

Da du klaget/hvis du skulle klage på et produkt eller en tjeneste kjøpt i utlandet, klaget du/ville du klage til selgeren/detaljisten (butikken)/tjenesteyteren?      

... B. Ja, personlig til selgeren/detaljisten(butikken)/tjenesteyteren

Verdier Kategorier N
0 No 995
 98,3%
1 Yes 17
 1,7%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1012
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 1.0
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

Stilles hvis svart "ja" kode 1 i Spm64

Vis kort - les opp - flere svar mulig.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.