Datasett: Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1999

Variabel v412: Spm65a Hvor klaget/ville klage på prod./tjen. kjøpt i utlandet: Foretok meg ingenting

Spørsmålstekst

Da du klaget/hvis du skulle klage på et produkt eller en tjeneste kjøpt i utlandet, klaget du/ville du klage til selgeren/detaljisten (butikken)/tjenesteyteren?      

... A. Nei, foretok ingen ting

Verdier Kategorier N
0 No 990
 97,8%
1 Yes 22
 2,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1012
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 1.0
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

Stilles hvis svart "ja" kode 1 i Spm64

Vis kort - les opp - flere svar mulig.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.