Datasett: Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1999

Variabel v411: Spm64 Noen gang hatt grunn til å klage på prod./tjen. kjøpt i utlandet?

Spørsmålstekst

Har du noen gang hatt grunn til å klage på et produkt eller en tjeneste du har kjøpt i utlandet?

Verdier Kategorier N
0 9
 0,9%
1 Ja 53
 5,2%
2 Nei 814
 80,4%
3 Har aldri kjøpt noe i utlandet (spontant) 95
 9,4%
4 Vet ikke 41
 4,1%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1012
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 4.0
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

1 - Gå til Spm65
2 - Gå til Spm67
3 - Gå til Spm67
4 - Gå til Spm67

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.