Datasett: Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1999

Variabel v410: Spm63 Minimumssum for å ta tvisteproblem med varer kjøpt i utlandet til retten?

Spørsmålstekst

Hvis du har hatt problemer med varer eller tjenester du har kjøpt i utlandet, og det er ikke blitt noen minnelig ordning, hva vil minimumssummen være for at du skulle bringe dette for retten?

Verdier Kategorier N
0 9
 0,9%
1 Mindre enn 750 kr. 41
 4,1%
2 750 kr. 11
 1,1%
3 1500 kr. 42
 4,2%
4 3750 kr. 84
 8,3%
5 7500 kr. 241
 23,8%
6 Vil ikke gå til retten uansett beløp (spontant) 127
 12,5%
7 Vil ikke kjøpt vare/tjen. I utlandet (spontant) 116
 11,5%
8 Vet ikke 310
 30,6%
9 Mer enn 7500 kr. 31
 3,1%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1012
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 9.0
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

Vis kort - les opp - kun ett svar.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.