Datasett: Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1999

Variabel v409: Spm62 Hvem tror du best kan forsvare dine rettigheter som forbruker?

Spørsmålstekst

Hvem tror du best kan beskytte dine rettigheter som forbruker?

Verdier Kategorier N
0 17
 1,7%
1 En forbrukerrett/rettssystemet 210
 20,8%
2 En meglingsinstans 26
 2,6%
3 En instans bestående av både forbrukere/tj.Ytere 84
 8,3%
4 En instans bestående av forhandler/tj.Ytererorg. 18
 1,8%
5 En instans bestående av både forbrukerorg. 90
 8,9%
6 Nasjonale forbrukerorg. Som forbrukerrådet 418
 41,3%
7 Offentlig europeisk org. Ansv. For forbr. Rettigh. 20
 2,0%
8 Andre (spontant) 8
 0,8%
9 Vet ikke 121
 12,0%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1012
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 9.0
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

Vis kort - les opp - kun ett svar.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.