Datasett: Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1999

Variabel v397: Spm59 Hvis noen som repr. flere forbrukere gikk til retten, hva ville du foretrekke?

Spørsmålstekst

Hvis noen som representerte flere forbrukere som klaget på den samme tingen gikk til retten, hva ville du foretrekke?

Verdier Kategorier N
0 14
 1,4%
1 At saken ble offentligjort slik at du kunne delta fra begynn 291
 28,8%
2 At saken ble offentligjort, og at du kunne delta senere 93
 9,2%
3 Automatisk bli regnet som part, hvis du ikke uttrykker annet 153
 15,1%
4 Jeg foretrekker å forsvare meg selv/bli forsvart av meg selv 199
 19,7%
5 Vet ikke 262
 25,9%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1012
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 5.0
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

Vis kort - les opp - kun ett svar.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.