Datasett: Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1999

Variabel v396: Spm58 Hvem stolt mest på hvis forsvare flere forbrukeres rettigheter i retten?

Spørsmålstekst

Hvem ville du ha stolt mest på hvis man skulle forsvare flere forbrukeres rettigheter i retten?

Verdier Kategorier N
0 7
 0,7%
1 Deg selv 316
 31,2%
2 En forbruker som representerer alle med samme klage 61
 6,0%
3 En forbrukerorganisasjon 226
 22,3%
4 En advokat/advokater 251
 24,8%
5 En offentlig tjeneste 9
 0,9%
6 Annet (spontant) 6
 0,6%
7 Ingen (spontant) 4
 0,4%
8 Vet ikke 132
 13,0%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1012
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 8.0
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

Vis kort - les opp - kun ett svar.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.