Datasett: Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1999

Variabel v395: Spm57 Hva ville få deg til å gå til retten sammen med andre?

Spørsmålstekst

Hvilken av følgende ville få deg til å forsvare dine rettigheter i retten sammen med andre forbrukere?

Verdier Kategorier N
0 11
 1,1%
1 Betale min del av rettskostn. kun hvis avgjør. i min favør 153
 15,1%
2 Ikke være bundet av rettens avgjørelse, selv om part 84
 8,3%
3 Ha fordel av gunstig avgjørelse, selv om ikke part 77
 7,6%
4 Være personlig/indivuelt informert om sakens utvikl. 218
 21,5%
5 Ville ikke gått til retten sammen med andre (spontant) 87
 8,6%
6 Vet ikke 382
 37,7%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1012
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 6.0
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

Vis kort - les opp - kun ett svar.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.